G e r w e n A r c h i t e c t e n home > vrijstaand/ twee onder één kap
 
 
Thema en Uitvoering 

Project Ecolonia te Alphen aan de Rijn is gebaseerd op gezondheid en veiligheid. Maar natuurlijk nemen ook aspecten zoals duurzaamheid en energiezuinigheid een belangrijke positie in. Van de in totaal 101 woningen zijn er twaalf door architectenbureau van Gerwen ontworpen. 
Deze zijn verdeelt over een rijtje van acht aaneengeschakelde woningen en tweemaal twee-onder-eenkapwoningen. Er zijn in totaal vijf woningtypen die allemaal noord-zuid gesitueerd zijn. De rijwoningen zijn geplaatst aan een smalle straat en als stedebouwkundig accent heeft de kopwoning een extra verdieping. De andere woningen hebben drie slaapkamers en een badkamer op de verdieping en het woon-kook gedeelte bevindt zich op de begane grond. Woningtype A
Woningtype A is een rijtjeswoning met een relatief hoge noordgevel aan de straatzijde en open gevels aan de tuinzijde. De verdere constructie is zodanig, dat er veel massa aan de noordzijde van het huis zit. De straatgevel bestaat dan ook uit baksteen, terwijl de tuingevel uit lichtere materialen is opgebouwd. 
Er zijn zowel in de woning als tussen de woningen verscheidene bufferzones gecreeerd diie warmteverlies, geluidshinder en brandoverdracht beperken. In de woonkamer lopen de spectraal selectief dubbelglas ruiten door tot op de grond, wat samen met de vloerverwarming zorgt voor een optimale combinatie van natuurlijke en kunstmatige verwarming.
Woningtype B en C
Woningtype C onderscheidt zich van type B door de toren. Door de situering vormt deze woning een stedelijk accent in de wijk Ecolonia. De extra verdieping biedt de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een atelier. 
Bij deze woning kan de hoekkamer op de beganegrond dienst doen als werkkamer. Ook de garage kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt; atelier of winkel.
Woningtype E
Woningtype E is de andere twee-onder-een-kap woning in Ecolonia. In tegenstelling tot Type D bevindt de ingang zich aan de noordzijde.  De noordzijde bestaat uit een vrij hoge gevel die de frontwerking naar de kade op deze manier versterkt. De zuidgevel is voorzien van overstekken, veel glas en de mogelijkheid om er serres aan te bouwen. 
Boven de trapkolom is een lichtkap ontworpen die op  het dak voortvloeit in een strook zonnecollectoren, die zo gevoelsmatig de woning in tweeën splitsen.
Woningtype D
Woningtype D is een van de twee twee-onder-een-kap woningen in Ecolonia. Type D heeft de entreepartij aan de zuidzijde, net zoals het woongedeelte. Utilitaire functies zoals de keuken, de badkamer en de garage, bevinden zich aan de noordzijde. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming en de trapkolom wordt door daglicht van boven verlicht. E c o l o n i a   A l p h e n  a d  R i j n    (dubo) old page terug/ back vrijstaand/ 2kap
Opening van Ecolonia te Alphen aan den Rijn. Er waren 3 architecten die Koningin Beatrix te woord mochten staan in Ecolonia, de eerste voorbeeld- wijk die aan de wieg stond van het duurzaam bouwen en wonen in Nederland. Wij hadden het thema "gezond en veilig", waarover de koningin uitvoerig geinformeerd wilde worden. Samen met een bewoonster van de woningen gaven we uitleg hierover. Stof- arme detaillering, lage temperatuur verwarming, zonne- energie, serre's, centraal stofzuig- systeem, reinigbare ventilatie, oplosmiddelarme verf etc. etc. De foto werd gemaakt door Kees Duijvestein die later professor Duurzaam Bouwen werd in Delft
ECOLONIA:
12 MILIEUVRIENDELIJKE VS WONINGEN te ALPHEN A/D RIJN.
Bouwlokatie: Ecolonia, Kerk & Zanen, deelgebied F, Alphen a.d. Rijn.
Architect: Peter van Gerwen & Jan Schweigmann
Opdrachtgever:  Bouwfonds Woningbouw n.v.
see: English Version zie ook: Ecolonia II (vervolg) articles & revieuws photocollage of the whole area (101 houses)
-Beperking chemische
 verontreiniging binnenlucht
-Reinigbare
 ventilatiesystemen
-Beheerste toe- en afvoer
 ventilatie met centrale
 filtering
-Reinigbaarheid van
 de woning
-Beperking verontreiniging
 door bouwmaterialen
-Koudebrug- en
 schimmelproblematiek
-Gesloten keuken
-Centrale stofzuig- installatie
-Vloerverwarming op
 de begane grond
-Electrische kookapparatuur
以下を参照してください。日